หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,158 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนโรงโบสถ์ หมู่ที่ 3
4 พ.ค. 59
120
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญร่วมวางศิลาฤกษ์อาคารประดิษฐานพระประทานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
4 พ.ค. 59
112
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปรัง หมู่ที่ 1
4 พ.ค. 59
106
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแหละหวัง หมู่ที่ 6
4 พ.ค. 59
100
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังเลียบ-บ้านปากทุ่ง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำส้ม
4 พ.ค. 59
100
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงยิ่ง - ทางรถไฟ หมู่ที่ 7
4 พ.ค. 59
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ทอม ประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.แม่ทอม(หลังเก่า) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ทอม
4 พ.ค. 59
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบเดือนเมษายน 2559
4 พ.ค. 59
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งวดที่ 4,5 และ 6 (งวดสุดท้าย)
4 พ.ค. 59
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหรือตัวแทนหมู่บ้านตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
4 พ.ค. 59
31
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน
4 พ.ค. 59
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์คู่มือการคัดแยกขยะรีไซเคิล
4 พ.ค. 59
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระแก้มลิงหนองป่ะ หมู่ที่ 7
4 พ.ค. 59
227
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประชาสัมพันธ์ การใช้แอพพลิเคชั่น พิชิตลูกน้ำยุงลาย ป้องกัน ไข้เลือดออก
4 พ.ค. 59
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบระโนด เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
4 พ.ค. 59
25

»ข้อมูลทั้งหมด 49,158 รายการ