หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,143 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ต.ค. 58
208
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ต.ค. 58
223
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
228
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
229
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย ประกาศเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เรื่องจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย โดยวิธีพิเศษ
8 ต.ค. 58
197
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ตุลาคม 2558
8 ต.ค. 58
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ข่าวประชาสัมพันธ์การโอนเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
8 ต.ค. 58
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
8 ต.ค. 58
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8 ต.ค. 58
41
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
8 ต.ค. 58
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
8 ต.ค. 58
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
8 ต.ค. 58
42
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
8 ต.ค. 58
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
19
  ข่าวบริการผู้พิการ อบต.บาโหย ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินความพิการของ อบต.บาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
18

»ข้อมูลทั้งหมด 40,143 รายการ