หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 59,461 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ขอให้ผู้ที่มีทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในข่ายชำระภาษีให้กับท้องถิ่น ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2560
9 ธ.ค. 59
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ประชาสัมพันธ์จากอำเภอหาดใหญ่ เรื่องการฉวยโอกาสหลอกลวงประชาชน
9 ธ.ค. 59
32
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
9 ธ.ค. 59
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลวัดจันทร์
9 ธ.ค. 59
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560
9 ธ.ค. 59
42
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกาญจนวนิชพะวง 69 หมู่ที่ 1 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 59
33
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
9 ธ.ค. 59
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ งบทดลองงบประกอบประจำเดือนตุลาคม 2559
9 ธ.ค. 59
21
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ โครงการปลูกและปล่อยตามรอยพ่อหลวง
9 ธ.ค. 59
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2
9 ธ.ค. 59
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยีบน หมู่ที่ 9 บ้านนำ้เค็ม ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 59
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบทุ่งนา หมู่ที่ 8 บ้านโคกม้า ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 59
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายผุด หมู่ที่ 5 บ้านทุงใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 59
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไม้มัด หมู่ที่ 9 บ้านน้ำเค็ม ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงงาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะมวง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 59
11

»ข้อมูลทั้งหมด 59,461 รายการ