หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,125 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตัวแทนอำเภอหาดใหญ่ ตัวแทนทหารและตัวแทนตำรวจ ร่วมเป็
26 ก.ค. 59
14
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง นายกฯ ควนลังร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
26 ก.ค. 59
14
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (งานส้มโอ) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองควนลัง
26 ก.ค. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชามติ
26 ก.ค. 59
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างระดับปฐมวัย
26 ก.ค. 59
25
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งวดที่ 4,5 และ 6 (งวดสุดท้าย)
26 ก.ค. 59
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
26 ก.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
26 ก.ค. 59
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศการบังคับใช้การเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองแงะเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
26 ก.ค. 59
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง ผลการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแหลมหาด - บ้านยางทอง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖-หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำไพล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไพล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2559
26 ก.ค. 59
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รำแดง จดหมายข่าวเดือน มิ.ย. 59
26 ก.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ “นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด”
26 ก.ค. 59
84
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพะวง หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพะวง หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
12

»ข้อมูลทั้งหมด 55,125 รายการ