หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 70,534 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
21 พ.ย. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
21 พ.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหาน้ำสูญเสีย
21 พ.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกทางระบายน้ำริมถนน อบจ. 3078 ช่วงบ้านใต้ -คลองปากรอ หมู่ 4
21 พ.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
21 พ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต. สะพานไม้แก่น เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
21 พ.ย. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนจ่า-เขานา หมู่ที่ 5
21 พ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำน้อย - ท่านางหอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)
21 พ.ย. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างสำรวจความพึงพอใจตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองล่าง
21 พ.ย. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ครั้งที่3) ปีงบประมาณ 2561
21 พ.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.61-64) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
21 พ.ย. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง
21 พ.ย. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.พังยาง
21 พ.ย. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านขาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.
21 พ.ย. 60
2

»ข้อมูลทั้งหมด 70,534 รายการ