หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 80,713 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียง
27 เม.ย. 61
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ อันตรายถึงชีวิต
17 มิ.ย. 61
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ เตือน 6 โรคที่มากับหน้าฝน
17 มิ.ย. 61
28
  ข่าวจาก facebook ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียง
27 เม.ย. 61
21
  ข่าวจาก facebook ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียง
27 เม.ย. 61
54
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดการแข่งขันการประกวดโครงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของโครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากร
15 มิ.ย. 61
92
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ สลามัต ฮารี รายอ อีฎี้ลฟิตรี
15 มิ.ย. 61
78
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
15 มิ.ย. 61
118
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
15 มิ.ย. 61
107
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนเวทีที่4 โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง
15 มิ.ย. 61
105
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและทำความสะอาด บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองบิน56 และประชาชนในพื้นที่
15 มิ.ย. 61
91
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ประกาศจุฬาราชมนตรี
14 มิ.ย. 61
147
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมการเล่านิทาน และการกล่าวสุนทรพจน์ ตามโครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี 2561
14 มิ.ย. 61
149
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมวอลเลย์บอลเทศบาลนคร ขอเชิญชม การแข่งขันวอลเลย์บอล “นครหาดใหญ่คัพ” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่
14 มิ.ย. 61
192
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 14 มิถุนายน 2561
14 มิ.ย. 61
106

»ข้อมูลทั้งหมด 80,713 รายการ